Özyönetimle idare edilen bir köy için çağrı

Publié par Coordination anti-OTAN On 19:08

Seattle, No Border, Evian ve Heiligendam'ın itirazcı ve yaratıcı geleneğinin devamı olarak, Strasbourg'da, Nisan 2009'un 1'inden 5'ine kadar NATO-karşıtı zirve döneminde özyönetimle idare edilen bir köyün inşa edilmesi için çağrıda ve davette bulunuyoruz.
Devletin daha fazla dayatmakta olduğu baskıcı güçlerin ve teknolojilerin seferberliğine karşı, geçmiş zirve deneyimleri yeni mücadele biçimlerinin oluşturulmasının bir ihtiyaç olduğunu göstermişlerdir. Bu temelde, özyönetimle idare edilen köyler mücadelemiz için buluşma, paylaşma, düşünme ve hazırlama alanlarını somutlaştırmayı sağlamıştır.
Köy bir amaç birliği ve yaşam alanı olacaktır; salt sermayenin çıkarlarını koruyan askeri-polisye araç olan NATO'ya karşı çıkışımızın politik ifadesi olacaktır.
Tüm bireyleri, dernekleri, kolektifleri ve örgütleri, Fransa'daki bu emsalsiz eylem için harekete geçmek ve kapitalizmle kırılma alanı olan bu sosyal deneyler ve fikirler alanının yaratılmasına katkı sunmak amacıyla kendi yerel gerçekliği üzerinden kolektifler oluşturmaya çağırıyoruz.
Köy, Avrupa'nın dört köşesinden hazırlanmalıdır. Her küçük proje (bir sanatçı kolektif çadırı, özyönetimle idare edilen bir mutfak, sono aracı..vs...) inşaya bir taşdır. Köyün temellerini atmak için bu tür inisiyatiflere sahip herkes Strasbourg NATO-karşıtı Koordinasyonu ile irtibata geçebilir. Bu kolektif alanı yaşatmanın imkanlarına sahip olmak hepimizin elindedir.

Strasbourg NATO-karşıtı Koordinasyonu